6 snabba tips för att vinna en Guldnyckel.

Det finns många sätt att anmäla ett bidrag till Guldnyckeln, men vi har sett alltför många exempel på bidrag som inte gör en kampanj eller ett kundprogram rättvisa. Vi vill att alla ska kunna tävla på samma grundvillkor, även om förutsättningarna kan variera från bransch till bransch. Följ dessa tips och du får bästa möjliga förutsättningar för att vinna en Guldnyckel. Lycka till!

1. Lär av guldvinnare

Här kan du läsa bidragsanmälningar som tagit sig hela vägen till guld. Att läsa och lära av dessa anmälningar är det bästa tips vi kan ge dig.

Guld i kategori Övriga tjänster för konsumenter:
McDonalds – Pick´n Play av DDB (Word-dokument)

Guld i kategori Samhällsservice, skolor samt ideella organisationer. Diamantnyckeln och Folkets nyckel:
Framtidens skolkatalog av Mecka (Word-dokument)

2. Förbered bidragsanmälan noga.

Läs igenom allt material om Guldnyckeln och vilken information som efterfrågas. Glöm inte heller att i god tid be om uppdragsgivarens godkännande för att tävla.

Inför ditt bidrag är det bra om du har följande till hands:

  • Namn och titel på de som ingick i arbetsgruppen.
  • Namn och kontaktuppgifter till en kontaktperson hos uppdragsgivaren.
  • En representativ bild på kampanjen.
  • Övrigt digitalt material du vill bifoga.
  • Eventuella fysiska enheter som ingick i kampanjen

Du kan göra redigeringar i registrerade bidrag fram till deadline den 4/2 kl 24.00.

Se tävlingsregler
Se Bifoga material

3. Representant från reklambyrå och uppdragsgivare – SAMARBETA!

Du som är uppdragsgivare, marknadschef, CRM-ansvarig etc, genom att tävla i Guldnyckeln får du ett case som snyggt och prydligt förklarar vilket bra jobb du gör. Det kan stärka dig och ditt arbete för resten av företaget. Se till att ge reklambyrån så bra underlag som möjligt för resultatredovisningen, eller ännu hellre – fyll i bidragsanmälan tillsammans! Och du som arbetar på reklambyrå, tänk på att samarbeta med din uppdragsgivare i god tid för att få rätt siffror.

4. Var noga, saklig och inte för långrandig.

Fyll i alla uppgifter som efterfrågas noga. Skriv tydligt och enkelt och gärna underhållande. Fokusera på att lyfta fram varför just ditt bidrag är så speciellt och lyckat, och brodera inte ut för mycket. Juryn går igenom många bidrag och inget vinner då på att vara svårläst och otydligt. Avsluta med att gå igenom stavning och uträkningar en extra gång.

5. Lägg stor vikt på resultatredovisningen.

Beskriv dina resultat tydligt och delge så mycket som möjligt i siffror. Tänk på att resultat som visar ett faktiskt resultat i pengar värderas högt av juryn. Reklam ska sälja. Det är väl ändå någon form av intäktsökning som är målet med all kommunikation, kort – eller långsiktigt? ROI är ett bra mått för att illustrera detta.

ROI relaterar intäkter och kostnader för kampanjen till varandra och räknas ut med hjälp av formeln nedan:

(Intäkter relaterade till kampanjen – kostnader relaterade till kampanjen) Kostnader relaterade till kampanjen

Ett exempel:
En ny kollektion kläder på en e-handelsplats ger 3 000 nya gillare på Facebook.

Mål var 1 000. 200% över mål, Great!

Kostnad för kampanjen: 200 000 kr.

De 3 000 gillarna fick en välkomstrabatt i facebookflödet. Mål 10 % respons.

Resultat: 20 % respons

Kostnad för rabatten: 100 000 kr

Kostnad för kampanjen inklusive rabattkostnad: 300 000 kr

Intäkt: 720 000 kr (600 nya köp, snittköp 1200 kr)

ROI:

(720 000 – 300 000)
300 000

 

ROI = 1,40 (eller 140, eller 140 %, beroende på hur man vill uttrycka det)

Ett resultat kan även redovisas som ett ökat engagemang i målgruppen, exempelvis antal nya gillare på Facebook, respons i procent eller trafik till en hemsida, men för större chans att vinna en Guldnyckel, koppla gärna dessa uppgifter till vad det innebär i nya kunder eller ökad försäljning dvs. affärsnytta

Tänk på att relatera dina resultat mot uppsatta mål och att jämföra med ett tydligt definierat normalläge – visa hur din kampanj eller kundprogram faktiskt gjorde skillnad! Kanske kan du jämföra med en tidigare kampanj?

6. Bifoga fysiska enheter och skapa gärna en casefilm!
I bidragsanmälan är det viktigt att bifoga även bilder. Om du har tid, skapa gärna en casefilm som tydligt visar kampanjen. Om din kampanj innehåller fysiska enheter, t ex DR, brev, kataloger etc., så är vår rekommendation att du skickar in dem till oss. Hur du gör det läser du mer om här.

Nu är du redo. Lämna in dina bidrag här! Tävlingen öppnar den 13/12 – 2017