Tekniska specifikationer

I tävlingssystemet laddar du upp de kreativa enheter (bilder, filmer osv.) som hör till caset/kampanjen.

En högupplöst representativ bild måste laddas upp. Denna bild kommer att användas i alla officiella sammanhang om bidraget nomineras. Döp bilden till rep_bidragsnamn

Observera att även foton på alla fysiska enheter måste bifogas digitalt.

I övrigt får du bifoga obegränsat antal digitala enheter med filformat: pdf, ppt, wmv, mov, MP4, mpeg, mpg, mp3, jpg, png, psd, gif, tif. Maximal storlek är 200 MB per fil.

Väljer du att lämna in en casefilm som presenterar caset rekommenderar vi att filmen är max 3 minuter lång.

Fysiska enheter bör också skickas in separat – det är inget måste, men underlättar juryns bedömning och rekommenderas därför. Märk enheterna med bidragsnamn samt numrera
enligt formeln 1/3, 2/3, 3/3 osv.

Märk det du fysiskt skickar in till oss ”Bidrag till Guldnyckeln” och buda eller posta till:

SWEDMA/Guldnyckeln

Post:
Box 225 00
104 22 Stockholm

Bud:
Kungsgatan 62, 3tr
111 22 Stockholm

Öppettider:
Måndag-fredag 09.00-16.00

Den 2/2 klockan 16.00 är sista inlämning för fysiska enheter.