Det är enkelt att tävla i Guldnyckeln. Att vinna är svårare.

För att vinna en Guldnyckel i någon av de 16 anmälningsbara kategorierna ska bidraget hålla en mycket hög nivå, såväl strategiskt som kreativt. Det ska också ha genererat ett resultat som väcker beundran. Detta är själen i Guldnyckeln – en tävling som helt enkelt premierar kommunikation som gör det jobb kommunikation ska göra.

Vår definition av Direkt
Direkt är målgruppsanpassad och/eller individanpassad marknadsföring som, oavsett mediekanal, har lett fram till ett mätbart resultat.

Vad bedömer vi?
Det vi bedömer är strategi och idé, kreativitet och resultat. Varje del väger lika tungt. Återigen, det som skiljer oss från många andra tävlingar är att vi också bedömer resultat tillsammans med affärsnytta. Med andra ord att marknadsföringen har haft bevisad effekt enligt fastställda indextal, mätt i ROI, ökade intäkter, sparade kostnader, medievärde, ökat kundvärde eller ett indextal som byrån och kunden själva kan ta fram.

Så går bedömningen till
Grunden är tydlig, bidragen bedöms enligt följande modell:
30% Strategi & idé
30% Kreativitet, originalitet och idéhöjd
30% Resultat
10% Helhetsintryck

Poäng sätts enligt poängen 1-5 på kriterierna strategi och idé, kreativitet, resultat och helhetsintryck.

Detta krävs för nominering
För att bli nominerad till en Guldnyckel krävs ett genomsnitt på 3,5 poäng. Guld, silver och brons delas ut under förutsättning att totalpoängen är tillräckligt hög.

Diamantnyckeln – det finaste priset av alla
Det tävlingsbidrag som får den högsta totalpoängen av juryn, oavsett kategori, belönas med Diamantnyckeln.

Tävlingen öppnar den 14 december 2018 och stänger den 31 januari 2019

Tävlingsregler
§ 1 Guldnyckeln belönar strategisk och kreativ marknadsföring som åstadkommit mätbar respons.

§ 2 Du kan tävla med kampanjer som är publicerade och slutförda mellan 1 november 2017 – 31 januari 2019. Om kampanjen publicerades under 2017 måste den även ha varit aktiv efter årsskiftet, dvs. även under 2018. Speciella regler gäller priset för bästa kundlojalitetsprogram, där det handlar om ett fastställt lojalitetsprogram, en kundklubb eller liknande. För att kunna delta måste programmet ha innehållit en kontinuerlig bearbetning som löpt under minst 1 år (t o m 31/1 2019).

§ 3 Tävlingsbidragen ska vara producerade av en svensk byrå men kampanjen får vara riktad mot en internationell marknad.

§ 4 Alla tävlingsanmälningar ska göras på svenska. Kampanjenheter får förstås visas på originalspråk, men översätt gärna rubriker.

§ 5 Tävlingen är uppdelad i 16 kategorier, som grund för detta används  uppdragsgivarens bransch (samma upplägg som gäller för ECHO Awards).

§ 6 Du kan anmäla din kampanj eller delar av en kampanj i flera kategorier, bara det går in under
kategoribenämningen.

§ 7 Juryn förbehåller sig rätten att flytta en kampanj till en annan kategori om så krävs.

§ 8 Bidraget måste vara godkänt och ha gått live. Uppdragsgivaren måste ha godkänt att bidraget skickas in till tävlingen. Kampanjer som aldrig producerats för marknaden får inte delta.

§ 9 Juryn kan begära in information eller förtydliganden för att till exempel styrka äktheten i en kampanj.

§ 10 Följ de tekniska specifikationerna för inlämnat material. Inlämnade bidrag ska innehålla bilder på enheter och gärna en casefilm som presenterar kampanjen.

Bidrag som inte följt de tekniska materialspecifikationerna riskerar att inte få delta i tävlingen och har i sådant fall inte heller rätt att få tillbaka anmälningsavgiften.

Läs mer om hur du bifogar material här

§ 11 Enheter som ingår i integrerade kampanjer kan redovisas. Även breda massmediekanaler (annonsering i print, stortavlor, gerilla, tv, sociala medier eller annat som påverkat resultatet) kan redovisas som en del i kampanjen. Dessa kampanjdelar måste särskiljas från övrig kommunikation, men kan redovisas som en del i arbetet. Är de mätbara så ska detta förstås också redovisas. Även gerillamarknadsföring, PR-aktiviteter, event mm som ingått i kampanjen kan redovisas, men om de producerats av en partner måste denna anges i bidragsanmälan.

§ 12 Observera att foton på alla fysiska enheter måste bifogas digitalt. Fysiska enheter bör även skickas in separat – det är inget måste, men underlättar juryns bedömning och rekommenderas därför. Mer om tekniska specifikationer och till vilken adress fysiska enheter ska skickas läser du under bifoga material.

§ 13 En referensbild per bidrag namngiven ref_bidragsnamn ska bifogas anmälan.

§ 14 Byråns namn får inte användas i texterna i bidragsanmälan annat än vid platsen för kontaktuppgifter. Byråns namn för heller inte förekomma på bifogade fysiska och digitala enheter. Undantaget är self-promotion, d.v.s. egna kampanjer för byrån.

§ 15 Den som lämnar in kampanjen ger i och med sin anmälan sitt samtycke till att de bilder som bifogas anmälan och att den text som lämnas under rubriken ”Sammanfattning” samt casefilm får publiceras i olika media innan, under och efter Guldnyckelns genomförande. All annan text hanteras med sekretess enligt §16.

§ 16 Anmälda kampanjer hanteras med full sekretess innan, under och efter juryarbetet, ingen information som juryn läser i kampanjbeskrivningarna får föras vidare. Den enda information som offentliggörs i samband med ev. nominering och/eller vinst är den text som i bidragsanmälan skrivs under rubriken ”Sammanfattning”, bifogade bilder samt casefilm. Alla i juryn och tävlingsansvariga från Guldnyckeln skriver på ett sekretessavtal innan arbetet med kampanjerna påbörjas.

§ 17 Jurymedlem kan inte rösta på eget bidrag eller på bidrag där han/hon varit inblandad. Där jurymedlem befinner sig i en jävsituation görs en automatisk procentuell uträkning (antal röstande/poäng).

§ 18 Guld, silver och brons delas ut i huvudkategorierna och för specialpriserna, under förutsättning att totalpoängen är tillräckligt höga. I Årets AD, Årets copywriter, Årets uppdragsgivare och Årets branschpersonlighet delas endast guld ut.

§ 19 Det tävlingsbidrag som får den högsta totalpoängen av juryn, oavsett kategori, belönas dessutom med Diamantnyckeln.

§ 20 Du som lämnar in ett bidrag ansvarar för att kampanjen inte strider mot marknadsföringslagen, SWEDMAs etiska regler för DM branschpraxis eller annan lagstiftning. Kampanjer som strider mot dessa kan tas ut ur tävlingen och ingen anmälningsavgift återbetalas. Du godkänner även att Swedma och Guldnyckeln får publicera bilder och casefilmer på old.guldnyckeln.se, Swedma.se samt i sociala medier i syfte att marknadsföra tävlingen, Guldnyckeln.  Du godkänner även att de nominerade bidragen kommer publiceras I branschpress, web, i sociala medier och i tidningar. Du ansvarar för att innehållet I det inlämnade bidraget tillåts att användas offentligt så som musik, bilder och texter.