Så tävlar du
i Guldnyckeln.

Vem kan tävla?

Alla kan tävla i Guldnyckeln. Inlämning sker av det företag som producerat kampanjen. Vi ser gärna att producent och uppdragsgivare tävlar tillsammans. Även företagens marknadsavdelningar är välkomna att tävla med kampanjer och kundprogram som producerats inhouse.

Vad kan tävla?

Guldnyckeln är en tävling som belönar strategisk, insiktsfull och kreativ kommunikation som skapat resultat. Även integrerade kampanjer där Direkt ingått som ett viktigt inslag kan tävla. Är du osäker på vad som faktiskt går under begreppet Direkt – läs vår enkla definition*.

Din kampanj kan tävla i Guldnyckeln om den:

  • Är producerad i Sverige för ett eller flera länder inom den nordiska marknaden (Sverige, Norge, Danmark, Finland eller Island).
  • Är publicerad och slutförd mellan 1 november 2017 – 31 januari 2019. Om kampanjen publicerades under 2017 måste den även ha varit aktiv efter årsskiftet, dvs. även under 2018. Speciella regler gäller priset för kundlojalitet, där det handlar om ett fastställt lojalitetsprogram, en kundklubb eller liknande. För att kunna delta måste programmet ha innehållit en kontinuerlig bearbetning som löpt under minst 1 år (t o m 31/1 2019).
  • Har ett uppmätt resultat.

Om din kampanj producerats för ett eller flera länder på den nordiska marknaden är det viktigt att marknadsförutsättningarna beskrivs särskilt noggrant. Tänk på att översätta enheter som ingår i kampanjen till svenska, rubriker och annat som underlättar för juryn att bedöma bidraget.

Hur tävlar du?

Guldnyckeln består av 21 tävlingskategorier var av 16 är anmälningsbara. Övriga utser juryn bland de tävlande bidragen. Dessutom delas en Diamantnyckel ut till det bidrag som fått totalt sett högst poäng av alla.

Du tävlar genom att registrera ett bidrag i vald kategori. Det är enkelt, bara du följer anvisningarna noga i din bidragsanmälan. Klicka på nedanstående länkar för att läsa mer om allt du behöver veta för att tävla.

Här lämnar du ditt bidrag.

* Vår definition av Direkt:

Direkt är målgruppsanpassad marknadsföring som, oavsett mediekanal, har lett fram till mätbart resultat.

Guldnyckelns samtliga priser och kategorier

Tips för att vinna en Guldnyckel

Så bedömer juryn bidragen

Tävlingsregler