I dessa kategorier kan du tävla.

Guldnyckeln består av 21 tävlingskategorier var av 16 är anmälningsbara. Övriga utser juryn bland de tävlande bidragen. Dessutom delas en Diamantnyckel ut till det bidrag som fått totalt sett högst poäng av alla.

Tävlingen öppnar den 14 december 2018 och sista dag att anmäla bidrag är torsdagen den 31 januari 2019

Guldnyckelns kategorier

Det finns 16 kategorier där kampanjer tävlar mot varandra på mer lika branschvillkor. Vill du ha vägledning kring vilken kategori du ska tävla i, ta hjälp av SNI-koderna (Word-dokument). Hittar du inte rätt kategori, kontakta oss på guldnyckeln@swedma.se

Branschkategorier

Detaljhandel

Kampanj för detaljhandel och företag som säljer direkt till konsument, som varuhus, specialaffärer, restauranger, katalog- och postorderföretag, medlemsföretag, kundklubbar, e-handel, detaljhandel inom Telecom/IT och TV-shopföretag.

E-handel och e-tjänster

Butiker och tjänster som enbart finns på nätet. Showroom och pop up stores får förekomma. I denna kategori kan även appar tävla.

Finans och försäkringar

Kampanj för banker, finans- och försäkringsbolag, bankverksamhet, värdepapper, investeringar, lån, fastigheter, kreditkort, kreditinstitut eller andra finansiella produkter eller tjänster inklusive sak-, person- och pensionsförsäkringar.

Konsumtionsvaror och övriga tjänster

Kampanj för tillverkare (ej återförsäljare) av produkter (även tex grafisk industri, gäller produkter ej tjänster) inkluderar förpackade varor och erbjudanden som livsmedel, drycker, hygienprodukter, industriella produkter. Kampanjer för underhåll-, säkerhets-, post- och budtjänster, adressleverantörer, logistikföretag, konsulter, leverantörer av tjänster som utförs i hemmet och fastighetsmäklare.

Resor, transporter & fordon

Kampanjer för flyg, tåg, taxi, hotell, biluthyrning, resepaket, turism, kulturella attraktioner, sport, nöjen och semesteraktiviteter, både on-line och i fysiska butiker. Kampanj för tillverkare och återförsäljare av motorfordon, nya eller begagnade, försäljnings- eller leasingkontrakt, delar, tillbehör eller service.

Samhällsservice, utbildning och ideellt

Kampanj för vinstdrivande skolor, offentlig sektor (t ex skolor), politiska grupper, försvarsmakten och landsting samt för icke-vinstdrivande organisationer, såsom hjälporganisationer, kulturinstitutioner och branschorganisationer.

Telekom, IT och energi

Kampanj för telekom/teleoperatörer, satellit-, kabel-TV-operatörer eller Internet- och bredbandstjänsteleverantörer, tillverkare och försäljare av datorer; maskinvaror, programvaror, tillbehör, IT-tjänster, uppgraderingar, IT-utbildningsprogram samt el-, olje- och bensinbolag.

Underhållning

Kampanj för tryckta eller elektroniska publikationer som böcker, tidningar, nyhetsbrev, e-nyhetsbrev, tidskrifts- och forskningstjänster, TV, radio eller webbplatser. I kategorin ingår även kampanj för film, teater, event, nöjesfält, datorspel och olika typer av lotteriverksamhet.

Hälsa och sjukvård

Kampanjer för leverantörer av tjänster som utförs i hemmet. Kampanj för läkemedelsföretag, vårdgivare som sjukhus och kliniker, apoteksbolag, olika hälsoaktörer och tillverkare av hälsorelaterade produkter, spa, träningscenter, hälsoklubbar, skönhetssalonger, vårdinrättningar etc.

Specialkategorier

Kundlojalitet

Priset för bästa kundlojalitetsprogram tilldelas det företag (B2B eller B2C) som särskilt utnyttjat de långsiktiga relationsskapande möjligheterna med direktmarknadsföring och bevisat att kundlojalitet på lång sikt ger lönsamhet. Inom denna kategori kan inte ett antal kampanjer buntas ihop och tävla, utan det måste vara ett fastställt lojalitetsprogram, kundklubb eller liknande. För att kunna delta måste programmet ha innehållit en kontinuerlig bearbetning som löpt under minst 1 år (t o m 31/1 2015), vilket måste dokumenteras i tävlingsanmälan.

Analys och resultat

Förutsättningarna för ett bättre kampanjresultat ökar med rätt bakgrundsarbete, och inom framgångsrik relationsmarknadsföring ingår det ofta ett djupgående analysarbete. Analys- och resultatpriset belönar det företag (B2B eller B2C) som på ett innovativt sätt nått en bättre insikt om sin målgrupp, som i sin tur har inspirerat det kreativa arbetet och sedan levererat bäst ROI, d v s bästa nettoresultat i förhållande till kampanjkostnad. Resultatet ska redovisas i procent. Gemensamt för dessa bidrag är att de bedöms utifrån redovisningen av kampanjens analys, strategi, taktik, metodik och resultat.

Kreativitet och innovation

För att stimulera kreativ och innovativ kommunikation utser juryn Kreativitet och innovationspriset till de kampanj eller en del i en kampanj med störst idéhöjd. Detta pris går till den mest nyskapande direktmarknadsföringen utifrån en strategisk, innovativ och kreativ nivå.

Kanalkategorier

Bäst användning av Direkt

I kategori Bäst användning av Direkt vill vi premiera det bidrag som använt sin kanal bäst och visar hur responsdriven och relationsbyggande kommunikation är när den är på topp. Samtliga kanaler måste kunna påvisa att de varit hela eller en del av en direktkampanj där kanalen har genererat call to action och ett mätbart resultat. Här tävlar DR, Email, utomhus, tidningsannonsering, tv, bio och radio.

Digitala och sociala kanaler

Kategorin ska lyfta fram kreativa och strategiska kampanjer inom digital och socialmedia. Bidragen ska visa engagemanget, räckvidden och ett kreativt användande av sociala medier, plattformar, varumärkesambassadörer och/eller influenser som har lett till ett mätbart och framgångsrikt resultat.

Data

I kategorin Data vill vi visa samspelet mellan idé och information. Bidragen i kategori Data måste tydligt visa hur genomförandet/kampanjen har förbättrats eller drivits av kreativ användning, tolkning, analys eller tillämpning av data. Den kreativa användningen av data måste sätta kärnan i idén och resultatet måste vara tydligt.

Kampanj

I kategori Kampanj tävlar integrerade kampanjer innehållandes flera direkta kanaler som tillsammans på ett strategiskt och kreativt sätt nått framgång och uppsatta mål.

 

Priser som nomineras och utses av juryn

Diamantnyckeln – det finaste priset av alla

Guld, silver och brons delas ut under förutsättning att totalpoängen är tillräckligt hög. Det tävlingsbidrag som får den högsta totalpoängen av juryn, oavsett kategori, belönas med Diamantnyckeln.

Årets Uppdragsgivare

Årets annonsör delas ut till en av uppdragsgivarna bakom en nominerad kampanj. Utmärkelsen belönar insiktsfullt användande av dm-metodiken. Vinnaren utses bland samtliga inlämnade bidrag.

Årets AD

Årets AD är ett personligt pris som tilldelas den AD som juryn anser har presterat en formgivning som höjer sig över mängden. Vinnaren utses bland samtliga inlämnade bidrag. Priset kan delas av flera i en arbetsgrupp, men endast ett pris delas ut.

Årets Copy

Årets Copy är ett personligt pris som tilldelas den person som juryn anser har presterat en text som höjer sig över mängden. Vinnaren utses bland samtliga inlämnade bidrag. Priset kan delas av flera i en arbetsgrupp, men endast ett pris delas ut.