Varför ska du tävla
i Guldnyckeln?

Tävlingen öppnar den 14 december!

Att tävla i Guldnyckeln innebär att du får ett kvitto på hur bra din kommunikation verkligen har fungerat. Det beror på att vi bedömer såväl strategi och kreativitet som resultat. Sedan är naturligtvis all publicitet du och ditt företag får värdefull.

Eftersom våra tävlingskategorier är branschindelade tävlar alla kampanjer på samma villkor. Du får därmed möjlighet att jämföra hur dina aktiviteter står sig i förhållande till andras i samma bransch. Våra kategorier är dessutom desamma som i ECHO Awards, för att det ska bli enkelt för dig att tävla vidare internationellt med ditt bidrag.

Lämna bidrag gör du här.