Tävlingsregler

För att delta i tävlingen måste företaget:

  • Vara en early-stage startup med en omsättning på mindre än SEK 5,000,000 år 2017.
  • Ha utvecklat ett verktyg eller en plattform som hjälper marknads- och säljorganisationer att effektivt nå sin målgrupp.
  • Vara skalbart och påvisa tydlig tillväxtpotential.

Sista anmälningsdag 1 mars

Tävlingsbidragen bedöms utifrån följande kriterier:

Värdeskapande
Vad skapar företaget för värde för kunden? Finns det ett tydligt problem som företaget löser?

Konkurrens
Hur jämför sig företaget mot konkurrerande lösningar? Hur jämför sig företaget mot substitut?

Implementering
Hur enkelt är det att implementera lösningen? Går den att använda med potentiella kunders befintliga teknik? Finns det någon plan för utbildning/onboarding av lösningen hos kunden?

Skalbarhet
Är det en affärsidé som skalar? Blir lösningen mer komplex på stora kundbaser än på små?