Virkesbörsen

Virkesbörsen
En digital marknadsplats för virkesaffärer mellan skogsägare och skogsbolag.