Storyspot

Storyspot
Storyspot är en digital tjänst för att spela in, dela med sig av och lyssna på podcasts och ljudberättelser kopplade till platser. Vår tekniska plattform är gratis att använda för både privatpersoner, organisationer och företag. Vi hjälper er att nå målgrupper och bygga varumärken med storytelling som kopplas till både plats och intressen.