Detta är Guldnyckeln.

Guldnyckeln är ett årligt återkommande arrangemang som består dels av en inspirationsdag, dels av en galakväll med stor prisutdelning.

Inspirationsdagen är fylld av intressanta föreläsare och möjlighet till många spännande möten med branschkollegor. Galakvällen har anor, redan 1982 delades de första guldnycklarna ut.

Syftet med dagen är att vi vill berätta framgångssagor, spana på trender, bjuda på kompetens och nya impulser. Med vår tävling Guldnyckeln vill vi visa upp innovationskraften i branschen och premiera alla som arbetar med direkt och datadriven kommunikation, såväl byråer, reklamköpare som leverantörer. Vår ambition med tävlingen är att främja branschens utveckling av resultatdriven och kreativ kommunikation.

SWEDMA bakom arrangemanget

Ansvariga för arrangemanget Guldnyckeln är SWEDMA. En bransch- och intresseförening för alla företag och organisationer som arbetar med direkt och datadriven marknadskommunikation.

Som en bransch- och intresseförening har vi en unik inblick i de krav och förutsättningar som gäller för alla företag och organisationer som arbetar med direkt och datadriven marknadskommunikation. Alla som ansluter sig till oss förbinder sig att arbeta efter de affärs- och etikregler som utarbetats tillsammans med flera av näringslivets aktörer. Tillsammans upprätthåller och stärker vi därmed förtroendet för hela marknadsföringsbranschen.

Läs mer om SWEDMA här

Bli medlem här